Opatření pro tábory

Vážení rodiče, přátelé, kamarádi,

s ohledem na Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3.6.2021, Mimořádná opatření schválená dne 7., 14. a 21.6.2021 vládou ČR a výsledek schůzky zástupců MZČR a ČRDM dne 16.6.2021 Vás chceme informovat o konkrétních opatřeních pro letní dětské tábory pořádané YMCA JH.

• Nejdůležitější je nově zavedená povinnost předložit v den nástupu na tábor osvědčení o absolvovaném negativním TESTU na nemoc Covid-19 nebo o prodělané nemoci Covid-19 (podmínky a doby platnosti uvádí MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN).

TESTY: PCR ne starší 7 dnů, antigenní ne starší 72 hodin (VÝJIMEČNĚ samotest provedený na místě). Byla také zavedena povinnost testovat děti po 7 dnech trvání tábora (výjimka je stanovena pouze pro děti, které absolvovaly před táborem PCR test nebo prodělaly nemoc Covid-19).

• V této souvislosti si vás dovolujeme VELMI POŽÁDAT o to, abyste své děti nechali před táborem otestovat metodou PCR na oficiálním testovacím místě. Velmi nám to usnadní provoz tábora a ušetří nemalé finanční prostředky, pokud nebudeme muset děti v průběhu tábora testovat.

• Prosíme, abyste registraci na PCR test věnovali včasnou pozornost – odběry probíhají pouze v některých dnech a kapacita odběrného místa může být dost zaplněná. Zároveň, prosíme, pamatujte na to, že platnost PCR testu je 7 dní.

• Prosíme, počítejte se vstupním zdravotním filtrem při nástupu dítěte na tábor (měření teploty, vizuální kontrola dítěte, rozhovor…) a nově formulované prohlášení o bezinfekčnosti na nástupním listě.

• Na táboře bude zajištěna intenzivní dezinfekce toalet, ubytovacích a společných prostor a zvýšené hygienické požadavky na mytí rukou, úklid, mytí nádobí a přípravu stravy.

• Návštěvy na táboře musíme i letos zakázat.

• V případě výskytu infekce Covid-19 na táboře se může stát, že krajská hygienická stanice rozhodne o tom, že dítě má tábor opustit, případně že má být tábor ukončen. Prosíme, počítejte raději i s těmito nepříjemnými variantami, kdybychom potřebovali Vaši součinnost při odvozu Vašeho dítěte z tábora.

Věříme, že tato zvýšená zdravotní opatření nebudou na újmu táborů, že prožijeme společně s dětmi příjemný pobyt v přírodě se všemi možnostmi našeho tábořiště, že se celková zdravotní situace bude přes léto nadále zlepšovat a že tábory zdárně dokončíme a všem nám prospějí 🙂

Děkujeme za pochopení a za Vaši podporu již v čase příprav. Moc si vážíme duchovní i hmotné podpory. Všichni naši dobrovolní vedoucí přistupují zodpovědně jak k přípravě programu, tak k hygienické přípravě na tábory.

V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vám hlavní vedoucí táborů k dispozici.

Za tým dobrovolníků YMCA JH Hanka Nosková, předsedkyně YMCA JH, 21.6.2021

Napište komentář.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *