Svíčka pro V.H.

V den 9. výročí úmrtí Václava Havla bychom chtěli připomenout jeho osobnost, zapálit svíčku na jeho památku a zamyslet se nad některými jeho myšlenkami – texty vyberou a přečtou studenti GVN, moc děkujeme Hance Šebkové za přípravu.

Těším se na viděnou! Hanka Nosková

PS.: Akce je ohlášená a budou při ní dodržena všechna platná protiepidemická opatření.