Valná schůze YMCA JH

Milí přátelé,

jménem výboru YMCA JH vás všechny zvu na valnou schůzi YMCA Jindřichův Hradec, která se koná v sobotu 26.3.2022 od 15 hodin v YMCA centru (POZOR! přechodně na adrese Vajgar 728/III, JH – místnost č. 215). Program je v přiložené pozvánce.
Budeme rádi, když se valné schůze zúčastníte a přidáte se tak k rozhodování o dalším směřování YMCA JH.

Pozvat můžete i další členy a příznivce YMCA JH.

Těším se na viděnou! Hanka Nosková