Historie YMCA Jindřichův Hradec

Motto: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas…“                   Kazatel 3,1

1994
YMCA Jindřichův Hradec vznikla v roce 1994. Její začátky jsou spojené s Manželskými setkáními. Brzy následoval vznik pěveckého sboru Jakoubek a v létě započala éra našich táborů, a to táborem v Lysé na Havlíčkobrodsku.

1995
Druhý rok své existence dobrovolníci v hradecké YMCA rozšířili svou činnost, začala se scházet skupina mládeže, ze které vykrystalizovala hudební skupina Kádeš. Během celého roku se scházely předškolní a mladší školní děti na pravidelných týdenních setkáních na evangelické faře u faráře Jana Blažka. Protože velcí hudebníci měli Jakoubek a Kádeš, založili si ti malí sbor Jakoubeček – dokonce společně účinkovali na některých koncertech. Léto opět vyvrcholilo pořádáním letních táborů (dále jen LT), jak Lysou, tak historicky první Vlčicí. Hlavním vedoucím a organizátorem obou táborů byl Jan Blažek, řečený Mustang.

1996
Pokračují již v předchozím roce započaté aktivity. Novinkou byla vánoční hra, kterou děti při svých pravidelných setkáních secvičily a na 4. adventní neděli v kostele ČCE sehrály. LT Vlčice trval 10 dní a novinkou byl i LT Vlčice II pro rodiny s dětmi.

1997
Rok 1997 byl přelomový ve smyslu vzniku vodáckých táborů – vznikl vodácký tábor Jonáš, a ve stejný rok se sjížděla i Otava. V tomto roce měla hradecká YMCA 99 členů.

1998
Ve všech pěti celoročních aktivitách se setkávají účastníci téměř všech věkových kategorií. V tomto roce se také objevilo hned několik novinek. Předškoláci a mladší školní děti se totiž začali scházet i v obci Moraveč. Také došlo ke znovu obnovení Manželských setkání a nově se začali 1x týdně scházet rodiče postižených dětí. Proběhlo školení vedoucích táborů na Vlčici a uskutečnil se první sobotní volejbalový turnaj, v jehož tradici se pokračovalo dlouhá léta.

1999
Novinkou v tomto roce bylo zřízení Mateřského centra Klíček, ve kterém se začaly pravidelně scházet maminky s dětmi. Pokračovaly aktivity z minulých let a nově začala i výuka dětí ve hře na kytaru a přírodopisný kroužek. Konalo se opět 9 LT – Vlčice, Lysá, Rosomák, Bítov, Berounka, Cyklón, zimní Věcov. K tomu ještě členové YMCA zorganizovali 29 jednorázových akcí, kterých se zúčastnilo kolem 3000 osob.

2000
YMCA v Hradci se během roku 2000 připravovala na transformaci v samostatné občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. I přes nastávající starosti s novým občanským sdružením bylo uspořádáno 30 jednorázových akcí, které navštívilo přibližně stejně lidí, jako v předchozím roce.

2001
V tomto roce měla hradecká YMCA 125 členů a uspořádala 70 jednorázových akcí během roku. Jako již tradičně proběhlo několik velmi úspěšných LT, ačkoli byla činnost hradecké YMCA poznamenána transformací na právní subjekt. MS YMCA – JH bylo založeno 1.4.2001 v Jindřichově Hradci. Dne 19.5.2001 byl na Vlčici zvolen první výbor nového sdružení. Tímto osamostatněním získala YMCA – JH větší volnost a flexibilitu při pořádání akcí.

2002
V tomto roce vzrostl počet členů a YMCA – JH získala do správy TZ Vlčice, kterou se uvolila spravovat Hanka Krejčová. S tím také vznikla povinnost se o nově nabytý majetek starat a to znamenalo jen v tomto roce sedm brigád s 672 odpracovanými hodinami.

2003
Pravidelně po celý rok pracovalo všech 7 skupin a nově i skupina kalanetiky. Uspořádáno bylo 26 jednorázových akcí a opět se odpracovalo množství hodin na TZ Vlčice.

2004 – 2010
V průběhu posledních let hradecká YMCA pokračovala ve svých již tradičních aktivitách, jako jsou Jakoubek, MC Klíček, setkávání dětí na faře a samozřejmě vlajkovou lodí naší YMCA, v letních táborech (v roce 2010 proběhlo 6 LT s 54 vedoucími a 162 dětmi). V tomto období se po nějaký čas scházel dětský oddíl Vydry, T-klub mládeže a klub pěstounských rodin Ptáčata. Na druhou stranu však svou činnost ukončila skupina Kádeš. V roce 2007 se nově rekonstruovalo MC Klíček a v roce 2009 proběhl na Střelnici historicky první ples YMCA J. Hradec,  jehož pořádání se od té doby stalo tradicí.

Zpracováno z výročních zpráv YMCA v ČR a YMCA Jindřichův Hradec

Blanka Nová

Napište komentář.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.