#YMCA100

Slavíme 100 let YMCA v Československu! V roce 1921 vznikla samostatná československá YMCA.

Po 1. sv. válce (během které YMCA pečovala o legionáře) pozval T. G. Masaryk do ČSR americké sekretáře YMCA, kteří ihned začali pracovat s mladými lidmi a organizovat sociální pomoc. O dva roky později – v roce 1921 – vznikla samostatná československá YMCA, v jejímž čele stály takové osobnosti jako Emanuel Rádl, Václav Havel st. nebo František Drtina. Vedení organizace i majetky přešly z amerických rukou do českých, vzniklo prvních 15 lokálních sdružení. Náplň jednotlivých aktivit se během času proměňovala, ale hodnoty, na kterých YMCA stojí, stále přetrvávají.

Zajímá vás více o historii YMCA u nás? Podívejte se na tento přehled 🔻

Napište komentář.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.