28 let YMCA Jindřichův Hradec

V únoru 2022 uplyne již 28 let od chvíle, kdy začala v našem městě působit YMCA Jindřichův Hradec.

Od počátku je s YMCA neodmyslitelně spojeno pořádání dětských letních táborů pro děti a mladé lidi z Jindřichova Hradce i odjinud – v loňském roce jich YMCA uspořádala 7 (pro všechny věkové kategorie – od nejmenších dětí s rodiči až po teenagery) na 4 různých místech. Zúčastnilo se jich téměř 200 dětí a mladých lidí. Bez nároku na hmotnou odměnu  tábory připravilo a vedlo 80 ymkařských dobrovolníků. Táborovou základnu Vlčice u Staňkovského rybníka – jedno z míst, kde se naše tábory konají – YMCA JH také již 20. rokem spravuje.

V rámci YMCA JH působí v Jindřichově Hradci také známý pěvecký sbor Jakoubek – jeho vystoupení v poslední době hatí covid, ale zpěváci pilně nacvičují a chystají se na lepší časy.

Celoroční aktivity, které YMCA JH nabízí, mají již 9. rokem zázemí v YMCA centru na sídlišti Vajgar – v areálu 5. základní školy. Prostor pro YMCA centrum má YMCA JH bezplatně zapůjčen od Města Jindřichův Hradec a v současné době probíhá jeho rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem je rozšíření prostor a tím zvýšení kapacity a kvality prostoru pro práci s dětmi a mládeží, ale také třeba pro aktivity seniorů či jiné akce pro veřejnost. Po dobu rekonstrukce je YMCA centrum dočasně přestěhováno do náhradních prostor v budově bývalého Telecomu. V současné době fungují v YMCA centru tyto aktivity:

  • Mateřské centrum – 2 dopoledne v týdnu – rodiče s nejmenšími dětmi zde tráví čas buď při hrách nebo účastí na připraveném programu. Každé dopoledne navštěvuje cca 5 rodin.
  • Fotbálek (v úterý v tělocvičně 5. ZŠ) – možnost bezplatného sportovního vyžití pro děti ve věku 7 – 15 let. Schází se cca 15 dětí.
  • Kavárnička pro seniory (2. čtvrtek v měsíci). Čas, kdy se mohou starší lidé setkat u kávy nebo čaje ve vlídném prostředí a popovídat si. K tomu  program z četby, promítání z cest, portréty zajímavých osobností, setkání s hostem… Pravidelně se schází cca 10 účastníků.
  • Klub pro děti školního věku (ve čtvrtek). V rámci Klubu si děti mohou zahrát stolní hry, tvořit, setkat se s kamarády, povídat si nebo napsat úkoly. Klubu se každý týden zúčastní 15 – 20 dětí.

Kromě pravidelných aktivit pořádá YMCA JH též jednotlivé akce – např. YMCA odpoledne pro děti, ples YMCA, akci PAMATUJ!, Svíčka pro Václava Havla, PiknYk či nejrůznější výlety, výšlapy a puťáky.

Všechnu práci v YMCA Jindřichův Hradec vykonávají naši dobrovolníci – patří jim za to velký dík a obdiv! Naše velké poděkování směřuje taky k těm, kdo nás jakkoli podporují – dlouhodobá dotační podpora přichází z MŠMT, z Jihočeského kraje a z Města Jindřichův Hradec, vděční jsme i našim sponzorům a dárcům a vážíme si i osobní a modlitební podpory mnoha přátel a příznivců YMCA.

Máme velkou radost, že se nabízené aktivity a akce YMCA JH setkávají s velkým zájmem – je to pro nás posila a motivace do další práce.

Napište komentář.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *