Dobrovolník roku

Naši dobrovolníci jsou obdivuhodní! Všichni.

Jednou za rok však YMCA v České republice ocení některé z nich titulem Dobrovolník roku. Ocenění se vždy předávalo při Setkání na Soběšíně, to už ale 2 roky nebylo kvůli covidu. Proto byla tato ocenění předána v místních Ymkách. Přikládáme medailonky oceněných a fotky, které jsme k nominacím přidávali. Třem z nich jsme ocenění předali během Potáborka, Jolce později – na schůzi výboru YMCA JH. Všem oceněným gratulujeme a dalším našim dobrovolníkům děkujeme neméně!

Za rok 2019 sošku anděla převzaly Anička Krninská a Jolka Mitasová:

Anička Krninská je v YMCA JH odmalička – přes rodinné tábory a tábory pro děti se dostala až k práci táborové vedoucí na Vlčici I. a Vlčici Teen, kde se vloni stala hlavní vedoucí. Anička je nepřehlédnutelný živel, ale taky zodpovědná a spolehlivá dobrovolnice, je jedním ze sloupů práce YMCA JH. Ochotně pomáhá všude, kde je potřeba, ale taky práci samostatně vede a organizuje – na táborech, na YMCA plese… Je všestranně umělecky nadaná – výtvarně, hudebně i dramaticky – a toto své nadání dává do své práce pro YMCA. Kromě toho je i sportovně založená. Anička pracuje v YMCA s velkým nadšením, ale také se pro svou  práci v YMCA dále vzdělává – účastní se kurzů pořádaných ústředím YMCA v ČR i přednášek v JH. Anička je srdcem ymkařka, hmatatelné ocenění za dobrovolnickou práci v YMCA bude u ní správně.

Jolka Mitasová je členkou YMCA JH od svého dětství, kdy začala jezdit na letní dětské tábory na Vlčici. Když odrostla dětskému věku, stala se táborovou vedoucí – nejdřív na táboře Vlčice I. a od loňska i na táboře Vlčice Teen. Na Vlčici I. se letos stála zástupkyní hlavního vedoucího. Na táborech je tahounem zodpovědné práce i dobré zábavy – hraje na kytaru a krásně zpívá, skládá táborové hymny…  Kromě táborové práce dělá Jolka v YMCA JH i mnoho dalšího – skvělé je například její působení v plesovém výboru – připravila se spolupracovníky už dva ročníky YMCA plesu a je to další aktivita, ve které zodpovědně přebrala štafetu ymkařské práce. Jolka je ochotná a spolehlivá dobrovolnice. Umí vzít za práci, ale i promýšlet další směřování YMCA JH a soustředěně si o něm povídat. Je členkou Kontrolní komice YMCA JH a na svou další práci v YMCA se připravuje například i v kurzech pořádaných YMCA v ČR či na přednáškách v JH. My v YMCA JH máme z Jolčiny práce velkou radost, ocenění za dobrovolnickou práci si určitě zaslouží.

A za rok 2020 se Dobrovolníkem roku stali Hanka a Zdeněk Krejčovi:

Hanka Krejčová je jednou z největších opor YMCA Jindřichův Hradec. K práci, kterou vykonává jako náš zaměstnanec, přidává obrovské množství práce dobrovolnické.
Zpracovává pro nás vzorně vše kolem administrativy a tím ostatním dobrovolníkům uvolňuje ruce pro jejich práci v YMCe. Teprve, když vidíme vyplněné různé tabulky, hlášení a žádosti o dotace, pochopíme, co pro nás Hanka dělá!
Protože je Hanka ženou mnoha zájmů a dovedností, další oblastí její práce v YMCA JH je její působení v pěveckém sboru Jakoubek – je nejen jeho výbornou aktivní členkou, ale i technickou podporou, pravou rukou sbormistra Jardy. A ještě k tomu se Jakoubek schází u Krejčů doma! S jejím působením v Jakoubku souvisí i některé naše další aktivity – přinesla například do YMCy myšlenku akce PAMATUJ!, která je už 9. rokem vzpomínkou na oběti holocaustu. Je ale také například duší mnoha mimokoncertních akcí Jakoubka, včetně mnoha přátelských sranda-akcí.
Dalším obrovským přínosem je její správa TZ Vlčice, která pod jejíma rukama nejen vzkvétá, ale díky pronájmům i přináší nemalé finanční prostředky, které pak můžeme využít pro svou činnost. Hanka rozumí stavebním a technickým věcem, což je pro nás další velkou pomocí – nejen při správě Vlčice, ale například i v provozu YMCA centra. Hanka organizuje brigády na Vlčici, při kterých se udělá spousta práce a navíc si užijeme i krásný společný víkend. V covidovém roce 2020 jsem práci vykonávali individuálně a manželé Krejčovi jí udělali zdaleka nejvíc! Kromě toho poskytují své úložné prostory pro část ymkařských věcí, které navíc opravují, dobíjejí a všelijak jinak se o ně starají.
A tím se dostáváme k tomu, že většina Hančiny práce je neodmyslitelně spojena s prací jejího manžela Zdeňka, který je naším druhým Dobrovolníkem roku 2020. Jim oběma patří náš velký dík, za vše, co pro YMCu dělají, jak o ní přemýšlejí a co nového do ní vnášejí!

Zdeněk Krejča je naším skvělým, pracovitým a neuvěřitelně obětavým dobrovolníkem!
Moc toho nenamluví, ale bez něj by to nešlo. Kromě toho, že udělá obrovské množství technické práce na táborové základně Vlčice a v budově YMCA centra, dokáže vymyslet vychytávky a nečekaná řešení i tam, kde to vypadá, že to nejde. A navíc za pár korun – z něčeho, co už by jinde dosloužilo, ale u Krejčů to čeká na nové využití 🙂 Se ženou Hankou se skvěle doplňují, přemýšlejí, co a jak vylepšit, a opečovaná Vlčice je toho důkazem!
Tím však Zdeňkova práce nekončí. Je neodmyslitelnou oporou pěveckého sboru Jakoubek. Je duší naší pingpongové party. Vyřeší většinu našich problémů s IT. Neobešlo by se bez něj Město dětem. A taky všechny akce, které je potřeba ozvučit. A další a další.
Vždy optimistický, usměvavý – takového Zdeňka všichni známe. A to i přesto, že má těžší a větší starosti než většina z nás… V rozhovoru je vždy přátelský a moudrý – je radost s ním být a promýšlet další směřování naší YMCy.
Jsme moc vděční za Zdeňka a jeho práci a zaslouženě ho nominujeme na Dobrovolníka roku 2020.

Napište komentář.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *