O nás

YMCA Jindřichův Hradec i v roce 2015 pokračovala ve všech již dříve započatých aktivitách pro děti a mládež, ale i pro veřejnost z Jindřichova Hradce a okolí. Svojí činností stále směřuje k tomu, aby dětem a mladým lidem nabízela takový program, který by přispíval k jejich plnohodnotné výchově a vývoji.

Poslání YMCA Jindřichův Hradec

 1. YMCA je křesťansky orientovaný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek, který usiluje o plnohodnotný život mladých lidí. Jméno YMCA je zkratkou anglického názvu „Young Men´s Christian Association“, jehož českým ekvivalentem je dnes „YMCA, křesťanské sdružení mladých lidí“.
 2. YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti.
 3. YMCA se hlásí k Pařížské bázi Světové aliance, přijaté na jejím ustavujícím shromáždění roku 1855 v Paříži. Pařížská báze vyjadřuje poslání YMCA, je dodnes základnou pro její veškerou práci a jednotící ideou světového společenství YMCA a zní takto:
  „Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy Světové aliance
  Pařížská báze je závazná pro všechny oblasti práce YMCA.
 4. YMCA vznikla jako sdružení mladých mužů, dnes je otevřena všem: muži a ženy, chlapci a dívky všech ras a národů, vyznání, sociálních skupin a věku tvoří celosvětové společenství YMCA.
 5. Vycházejíc z Pařížské báze chce YMCA především vést mladé lidi k Ježíši Kristu a plnosti života v něm. V tom spatřuje své poslání.
 6. Plnění poslání YMCA spočívá zejména v péči o všestranný tělesný, duševní a duchovní rozvoj mladých lidí, a to členů YMCA i neorganizované mládeže a je prováděno zvláště prostřednictvím:
  • mravní výchovy zaměřené na nenásilnou obrodu mladého člověka,
  • tělesné výchovy a sportu,
  • výchovy k demokracii, toleranci a občanské odpovědnosti,
  • vzdělávacích programù ve vědě, umění, kultuře, sociálních oblastech, ekologii apod.,
  • charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma i v zahraničí,
  • mezinárodních styků s důrazem na vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci mladých lidí.

 Členská základna

V roce 2014měla YMCA – Jindřichùv Hradec 279 členů, z toho bylo 34 činných členů a 245 běžných. 190 členů je ve věku do 26 let, 89 členů nad 26 let.

Napište komentář.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *